Privacy Policy

Polityka poufności dla strony internetowej LED Lighting Poland Sp z o.o.

POJĘCIA PODSTAWOWE

  • „Pliki Cookies” oznaczają niewielkie pliki wytworzone przez naszą stronę, które są przechowywane w Twoim komputerze na twardym dysku.
  • „Dane osobowe” oznaczają dane każdego zidentyfikowanego użytkownika, zgodnie z Polska Ustawą O Ochronie Danych Osobowych z roku 2004
  • „Polityka” oznacza politykę prywatności LED Lighting Poland Sp. z o.o. dla tej strony.
  • „Strona” oznacza stronę internetową LED Lighting Poland Sp. z o.o.
  • „Polska Ustawa” oznacza Ustawę O Ochronie Danych Osobowych.
  • „Termin osoby trzecie” oznacza podmioty lub osoby trzecie, świadczące usługi dla LED Lighting Poland Sp. z o.o.

ZAKRES DZIAŁANIA

Poniższa polityka reguluje sposób w jaki są zbierane, przetwarzane i przechowywane Twoje dane osobowe. Wchodząc na tę stronę, zgadzasz się na te warunki. Jeżeli nie wyrażasz na nie zgody – nie musisz podawać swoich danych osobowych lub / i korzystać z niniejszej strony. Firma LED Lighting Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków, dlatego też zalecamy ich regularne sprawdzanie.

PRZETWARZANIE I ZBIERANIE DANYCH

LED Lighting Poland Sp. z o.o. każdorazowo będzie prosić o Twoją zgodę przy zbieraniu danych osobowych. Twoje dane osobowe zostaną użyte przez LED Lighting Polan Sp. z o.o.d jedynie do celów marketingowych oznaczających sprzedaż systemów oświetlenia LED i związanych z tym produktów oraz usług. Wysłanie swoich danych osobowych do LED Lighting Poland Sp. z o.o., oznacza Twoją zgodę, by LED Lighting Poland Sp. z o.o. mogło przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z powyższym przeznaczeniem.

LED Lighting Poland Sp. z o.o. zachowa i użyje Twoich danych osobowych (oraz innych informacji dostarczanych od czasu do czasu przez Ciebie) zarówno teraz, jak i w przyszłości, by: (i) zapewnić Ci produkty i usługi, które zamówiłeś, (ii) zapewnić Ci informacje na temat produktów i usług, które mogą Cię zainteresować (iii) przeprowadzić marketingowe badanie.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli nie zechcesz już dłużej otrzymywać elektronicznej komunikacji o produktach lub usługach LED Lighting Poland Sp. z o.o., czy też osób i podmiotów trzecich – prosimy o poinformowanie LED Lighting Poland chęci wycofania swoich danych i zaprzestania wysyłki takich materiałów informacyjnych.

WGLĄD DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą O Ochronie Danych Osobowych masz zapewniony wgląd w informacje, którymi dysponuje LED Lighting Poland na Twój temat. W tej sprawie, prosimy o kontakt z LED Lighting Poland . Jeżeli jesteś już naszym klientem, LED Lighting Poland ma prawo do dalszego użytkowania Twoich danych osobowych po to, by zacieśniać wspólne relacje. Przykładem może być tu chociażby propozycja współpracy lub pracy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

LED Lighting Poland Sp. z o.o. przechowa Twoje dane osobowe jedynie do momentu zrealizowania celów, dla których zostały dostarczone Twoje dane osobowe. Mimo powyższego, LED Lighting Poland Sp. z o.o. może być prawnie zobligowana do przechowywania Twoich danych nawet po zakończeniu transakcji, w wyniku której dane te zostały zebrane.

PLIKI COOKIES

Kiedy odwiedzasz tę stronę, nieosobiste informacje w formie plików cookies, mogą być automatycznie przechowywane na Twoim komputerze, po to by rozpoznać Ciebie i Twoje preferencje. Dzięki temu, nie musisz za każdym razem na nowo wprowadzać tych samych informacji, podczas odwiedzania naszej strony. LED Lighting Poland Sp. z o.o. użyje zatem plików cookies, by zapamiętać twoje preferencje dotyczące wersji językowej, w formie trzyliterowego kodu ISO bazującego na wyborze języka, ilości odwiedzin. Wszystko po to, by określić np. czy Twoje odwiedziny były efektem konkretnej kampanii marketingowej lub też poznać rodzaj Twojej przeglądarki lub stronę internetową, z której tu trafiłeś. Pliki cookies nie są w stanie zidentyfikować konkretnej osoby, nie mają także możliwości wglądu do zawartości twojego dysku twardego Pliki cookies pomogą LED Lighting Poland Sp. z o.o. polepszyć zarówno komunikację, jak i samą stronę internetową (np. poprzez określenie które podstrony cieszą się popularnością, a które nie). Jeżeli mimo wszystko, wolisz zablokować pliki cookies – Twój komputer umożliwi Ci to zadanie.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

LED Lighting Poland Sp. z o.o. wykorzysta wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem – tak by dopasować poziom bezpieczeństwa do stopnia ryzyka związanego z charakterem przechowywania danych osobowych. Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że używane tutaj środki zaradcze będą sukcesywnie udoskonalane, po to by chronić Ciebie i Twoją prywatność.

Wysyłając swoje dane osobowe LED Lighting Poland Sp. z o.o., wyrażasz zgodę, by zostały one ujawnione przedstawicielom LED Lighting Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że przedstawiciele – dysponują odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi i organizacyjnymi, dzięki którym moga zapenic Twoim danym poufność i bezpieczeństwo.

KONTAKT

Jeżeli chcesz, możesz kontaktowac się z LED Lighting Poland Sp. z o.o. w każdej sprawie dotyczącej zasad poufności i prywatności, w tym: nieograniczonego prawa do wglądu, modyfikacji, zablokowania lub usunięcia własnych danych osobowych, pytań dotyczących celów ich przechowywania lub zasad udostępniania. Na Twoje pytania do LED Lighting Polan Sp. z o.o.d czekamy pod adresem:

LED Lighting Poland  Sp. z o.o.
Ul. Gajowa 7
85-827 Bydgoszcz